Duurzaam

Voorbij Prefab is producent van prefab betonproducten voor zowel gestapelde als grondgebonden woningbouw en voor de industrie en wij vinden het belangrijk om dit met respect voor de mens en de aarde te doen. Met de mens bedoelen wij iedereen die bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken is, onze eigen en ingeleende medewerkers, onze opdrachtgevers, onze leveranciers en onze partners. Daarbij willen wij de belasting van de aarde en het gebruik van grondstoffen zoveel mogelijk beperken binnen de opties die wij hebben als producent van betonproducten.

Delen is vermenigvuldigen

We zijn gecommitteerd aan het Betonakkoord en spelen als koploper een actieve rol in onderzoeken (o.a. met TNO) en samenwerkingen met andere betonlaboratoria. Na de lancering van ons CO2-arme beton hebben we direct aangegeven geen patenten aan te vragen. Want we doen het voor het klimaat en dus delen we graag. Maar als anderen alleen komen halen, worden wij vertraagd. Daarom zeggen we, halen en brengen. En zo onderzoeken we inmiddels samen met bedrijven als VBI, Bosch Beton, BTE, Renewi en vele anderen bedrijven de mogelijkheden om de verduurzaming te versnellen. 

Blijven innoveren

Voorbij Prefab is continu bezig met innovaties en verduurzaming. Zo hebben we onderzoek uit laten voeren om de gelijkwaardigheid van het AACM mengsel voor zwaardere milieuklassen aan te tonen. De uitslag van het onderzoek is positief en daarmee kunnen we de volgende stap zetten in het toepassen van duurzaam beton in onze andere betonproducten. Samen met andere betonproducenten en leveranciers onderzoeken we de verdere toepassing van granulaat uit sloopbeton. Nieuwe breektechnologie maakt het inmiddels mogelijk om meer granulaat, zelfs de kleinste fracties uit sloopbeton, hoogwaardig toe te passen. Verder blijven we onderzoek doen naar CO2-arme bindmiddelen, waaronder geopolymeer.

Brochure Het Groene Voorbij Casco

Het Groene Voorbij Casco PDF

Beton maken van regenwater

Onze CO2-uitstoot komt voor 95% door de materialen die we gebruiken. 75% van de uitstoot van de materialen komt door het cement. De CO2-uitstoot van onze fabriek door het energieverbruik is verhoudingsgewijs klein. Voorbij Prefab heeft gekozen om de focus voornamelijk te leggen op het verduurzamen van de betonmengsels om de grootst mogelijke impact te maken. Dat neemt niet weg dat we er ook op ons terrein alles aan doen om zo duurzaam mogelijk beton te produceren. Alle stroom die we gebruiken komt uit wind en zon. Het water dat we gebruiken is opgevangen regenwater en hergebruikt spoelwater. In 2023 plaatsen we zonnepanelen op onze daken. Verder blijven we mogelijkheden om te besparen onderzoeken.

Koploper in de betonsector

Voorbij Prefab is zich bewust van de urgentie van de klimaatproblematiek. Wij hebben ons actief verbonden aan de afspraken in het Betonakkoord en de vele andere verduurzamingsinitiatieven binnen de sector. Om zo snel mogelijk de footprint van bouwend Nederland te beperken innoveren we continu en werken we graag samen met collega’s binnen de sector.

Bewijslast, zo scheiden we de feiten van de fabels

  • We houden onze milieubelasting inzichtelijk door middel van MKI-berekeningen (Milieukostenindicator) van onze producten. Zo is ons Groene Voorbij Casco opgenomen in de NMD (Nationale Milieu Database).
     
  • Met het Groene Voorbij Casco wordt een reductie van 30% gehaald op de MKI-waarde (t.o.v. vergelijkbare producten in de NMD). Goed voor de MPG-score (Milieuprestatie Gebouwen), wat goed van pas komt bij het voldoen aan duurzaamheidseisen zoals GPR-Gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn).
     
  • Het Groene Voorbij Casco is opgenomen in de BCI (Building Circularity Index) database en in het Madaster voor een materialenpaspoort.  
     
  • We zijn CSC-Goud (Concrete Sustainability Council) gecertificeerd.