Toepassing van betonpuingranulaat

In 2012 hebben wij voor het project Co-Green een betonmengsel met puingranulaat ontwikkeld, dit mengsel doet qua sterktewaarde niks onder voor het traditionele betonmengsel. Door oude bouwmaterialen te hergebruiken gaat de milieubelasting omlaag, zo hoeft er minder grind te worden gewonnen en het betonpuin komt niet in het milieu terecht.