In den Hoek Helvoirt

Om de doelen in het klimaatakkoord te behalen en de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de gemeente Vught de ambitie dat nieuwbouwwoningen klimaatneutraal moeten zijn. Met de ontwikkeling van de 17 energieneutrale woningen in Den Hoek wordt door de gemeente een goed begin ingezet om deze ambitie in de toekomst te verwezenlijken.  

Klimaatneutraal betekent voor de gemeente Vught dat de woningvoorraad, en de realisatie daarvan, geen CO2 uitstoot. In de eerste plaats wil de gemeente dit bereiken middels energie neutrale woningen (minimaal energieverbruik, maximale energieopwekking) en in de tweede plaats door circulair te bouwen (minimaal gebruik eindige grondstoffen, maximaal gebruik herbruikbare grondstoffen). Tenslotte zal ook het (ver)bouwproces zelf CO2-neutraal moeten zijn voor een volledig klimaatneutrale woningvoorraad. Met de ontwikkeling van de 17 energieneutrale woningen in Den Hoek wordt door de gemeente een goed begin ingezet om deze ambitie in de toekomst te verwezenlijken.  

Voorbij Prefab levert hier de woningscheidende wanden en de stabiliteitswanden.

Gemaakt van ons CO2-arme beton waardoor het heel goed aansluit bij de klimaat doelstellingen van dit project. 

Stuur project door