Productieproces

Van weken naar dagen

Voorbij Prefab produceert 1-2-3 casco’s voor woonhuizen volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd. De robots in de fabriek maken de diverse prefab elementen op basis van aangeleverde 3D tekeningen van de bouwers. Hierdoor is veel minder arbeid nodig voor de werkvoorbereiding en in het productieproces.

Waar vroeger twee dagen nodig waren voor het timmeren van een bekisting maakt de robot tegenwoordig de gevraagde bekisting in een aantal minuten. Deze geavanceerde robot is daarnaast ook bijzonder nauwkeurig tot op 1 mm. Fouten en afwijkingen worden hierdoor geëlimineerd.
En dat is nog maar een klein onderdeel van het productieproces. Hiernaast heeft Voorbij Prefab ook een wapeningsrobot. Deze maakt op basis van gecertificeerde berekeningen in de software automatisch een perfect passend wapeningsnet.

Inzichtelijk & klantvriendelijk

Door het geautomatiseerde en gerobotiseerde proces is het nu mogelijk om een aanpassing in het ontwerp snel door te voeren. Bijvoorbeeld een raam toevoegen of wijzigen, een uitbouw aanpassen, alles kan! De koper heeft maximale keuzevrijheid tot vlak voor de productie start. En hij is daarnaast verzekerd van een zeer snelle bouwtijd en een optimale kwaliteit door de precisie van de robot in de fabriek.

Conceptuele woningbouw

Conceptuele woningbouw is het maken van consumentvriendelijke woningen op basis van legolisering. Een conceptwoning van Voorbij Prefab wordt modulair opgebouwd en bestaat bij wijze van spreken uit legostenen. Een conceptwoning wordt digitaal eenmalig goed doorgerekend en geoptimaliseerd. Opties en extra’s van woningkopers worden zeer snel in de basisontwerpen doorgevoerd en vertaald naar de gewenste productiespecificaties.
De toekomstige bewoner kan tot op het laatste moment zijn woonwensen kenbaar maken, waarna de woning vervolgens razendsnel en volledig op maat wordt geproduceerd.

Wat betekent deze vernieuwing voor bouwbedrijven?

De voordelen voor de bouwer zijn dat er van elkaar geleerd kan worden en daarop doorontwikkeld kan worden. Vanuit Revit wordt de productie aangestuurd, dit leidt tot een verlaging van de faalkosten. Verder is sprake van een verlaging van bijkomende kosten zoals constructeurskosten en engineeringskosten. Op de bouwplaats zelf kan snel gewerkt worden, omdat er met modules gewerkt wordt. Tevens biedt de hoge nauwkeurigheid nieuwe detailleringsmogelijkheden.

Digitaal = de toekomst

Met de investering in het digitaliseren en robotiseren van haar betonfabriek, neemt Voorbij Prefab een voorschot op de toekomst. Directeur Jos Mulkens: 'We staan in de bouw aan het begin van een volgende industriële revolutie. Het produceren van een woning in gestandaardiseerde onderdelen - die de consument naar believen kan uitkiezen - heeft de toekomst. De bouwplaats van de toekomst is in feite een assemblageplaats. Er hoeft niets meer ter plaatse te worden geproduceerd. Alle onderdelen kunnen vanuit één gedigitaliseerd systeem worden besteld en in de fabriek vervolgens - met behulp van robots - op maat worden geproduceerd en geleverd. Dat is het toekomstbeeld. Met 1-2-3 casco's hebben wij een belangrijke stap gezet in de richting van dat toekomstbeeld. Het maken van casco's op de oude manier is bewerkelijk en tijdrovend - en daardoor foutgevoelig. Al die problemen lossen we met dit productiesysteem in één keer op.'