Integriteit

Met elkaar werken we elke dag in en aan onze fysieke leefomgeving. Als bedrijf staan wij midden in onze samenleving. Wij werken als bedrijf en als medewerkers vanuit onze  eigen identiteit. Deze kenmerkt zich door verantwoord en integer gedrag van ons als organisatie én van iedere Voorbij Prefab-medewerker. Dit is niet vrijblijvend en gaat ook niet vanzelf. Om dit integer gedrag te borgen en te bevorderen, heeft onze Holding, TBI,  gedragsregels opgesteld, die rekening houden met de belangen van onze opdrachtgevers, aandeelhouder en medewerkers. Dat zijn duidelijke en uniforme regels die passen in het zakelijk verkeer en tevens herkenbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Integriteit borgen 

De borging van onze integriteit is volledig wanneer wij er met elkaar in slagen om een open en integere cultuur te realiseren. Een cultuur waarin duidelijke regels transparant worden toegepast en nageleefd waarin mogelijke dilemma’s of vermoedelijke overtredingen van de gedragsregels bespreekbaar zijn of bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Het naleven van de gedragscode stelt ons ook in staat onze ambitie te verwezenlijken om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor al onze huidige en toekomstige medewerkers en daarmee de beste partner voor onze klanten.

Download onze Nederlandse of Engelse gedragscode via de onderstaande link. Direct de gedragscode bekijken? Gebruik dan onderstaande PDF-viewer. 

TBI Gedragscode maart 2021 PDF
TBI Gedragscode maart 2021 - Engels PDF