Gedragscode

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij deskundig en professioneel met het in hen gestelde vertrouwen omgaan. De TBI gedragscode is hierbij een leidraad. De normen en waarden moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks zakelijk verkeer.