Co-making is Samen Werken

Bij Voorbij Prefab werken we bij voorkeur op basis van co-makership. De voordelen zijn duidelijk: structureel samenwerken en elkaars kennis & expertise delen levert voor alle partijen betere resultaten op. Hoe eerder u ons bij uw project betrekt, hoe efficiënter het bouwproces met alle partners kan worden ingericht.   

Met onze co-makers stemmen we werkprocessen en bedrijfsvoering optimaal op elkaar af. Daardoor raken alle betrokken partijen steeds beter op elkaar ingespeeld. Dat leidt tot een beheersbaar proces, lagere bouwkosten, een kortere bouwtijd en minder faalkosten. BIM en Revit zijn belangrijke pijlers in dit proces. Knelpunten worden hierdoor vroegtijdig gesignaleerd.

Deze nieuwe manier van denken en werken in de bouw, waarbij openheid en vertrouwen basisbegrippen vormen, creëert ruimte en kansen waarbij ieders expertise meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van het project. Voorbij Prefab heeft deze vergaande samenwerking al met verschillende innovatieve co-makers. Een win-win situatie voor alle partijen!