Partnerships

Samenwerking in de bouwsector en in een project, levert alle partijen goede resultaten op. Zo levert onze werkwijze met BIM een beheersbaar en efficiënt proces op, lagere bouwkosten, kortere bouwtijd en minder faalkosten. Tegen het licht van de klimaatcrisis, is samenwerking en BIMMEN meer dan ooit noodzakelijk.

CO-MAKING

Samenwerking is een belangrijke waarde van Voorbij Prefab. Voorbij Prefab werkt bij voorkeur op basis van co-makership. Met onze co-makers stemmen we werkprocessen en bedrijfsvoering optimaal op elkaar af. [TvW1] Daardoor zijn de betrokken partijen goed op elkaar ingespeeld. Hoe eerder alle partijen bij projecten betrokken zijn, hoe efficiënter het bouwproces wordt ingericht. Revit® BIM is een belangrijke pijler in dit proces. Hierdoor worden knelpunten vroegtijdig gesignaleerd.

Collega-ondernemingen van TBI

Als onderdeel van TBI [TvW2] heeft Voorbij Prefab korte lijnen met 18 zelfstandige zuster-ondernemingen. Zo kunnen we samen een project compleet voorzien; van concept tot exploitatie. De lijnen zijn kort en de kennis is groot. Dit geeft slagkracht en expertise op het gebied van multidisciplinair ontwikkelen, bouwen en (intelligent) beheer.

 

Ingenieursbureau ABT

Voorbij Prefab werkt regelmatig samen aan projecten met ABT[TvW3] , ingenieurs in bouwtechniek.

<wat doen ze voor Voorbij Prefab?>

 

BUREAU VOOR ANALYSE VAN ALGORITMES[TvW4] 

 

Fabriek in steenstrips / naam

Voorbij Prefab werkt samen met fabrieken die expertise hebben en al hebben geïnvesteerd in robots voor andere takken van sport, zoals het maken van steenstrips.[TvW5] 

 [TvW1]Wie worden bedoeld? De TBI-ondernemingen? Toeleveranciers? Andere partijen? Wie zijn die andere partijen?

Organisaties met wie je samen aan 1 project werkt.

 [TvW2]Link naar organigram/ site TBI

 [TvW3]ABT Ingenieurs in bouwtechniek | Home

 

 [TvW4]Welk bureau is dat?

 [TvW5]Aanpassen / aanvullen