Over ons

Wat in 1935 begon toen Cor Voorbij zijn bedrijf Voorbij’s Beton in Wilnis oprichtte, is uitgegroeid tot een hightech prefab betonfabriek, gerobotiseerd en volledig gedigitaliseerd. Wij zijn specialisten in prefab voor woningbouw en prefab maatwerk voor industrie.

Ons team 

Met een team van professionals, met 12 verschillende nationaliteiten, werken wij samen aan kwalitatief hoogwaardige betonproducten. Veilig werken, werkplezier en trots op onze producten, dat is waar we voor gaan. Ons team telt ongeveer 100 medewerkers. We leveren maatwerk betonproducten voor de industrie en prefab casco's voor de woningbouw. 

Iedereen kan zichzelf zijn

We willen een bedrijf zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Wie je ook bent of wat je achtergrond ook is. We geloven dat een divers team een rijke bron is van innovatie, creativiteit en groei. Ons team bestaat uit mensen van verschillende achtergronden, nationaliteiten, geslachten en leeftijden, en we zijn er trots op dat we een inclusieve cultuur bevorderen waarin iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt.

Diversiteit in ons team brengt een scala aan perspectieven en ideeën met zich mee, wat leidt tot betere oplossingen voor onze klanten. 

Bij Voorbij Prefab investeren we in opleiding en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat elk teamlid zijn of haar volledige potentieel kan bereiken. We moedigen een open dialoog aan, waarin verschillende standpunten worden gerespecteerd en gewaardeerd.

Onze inzet voor diversiteit is geen doel op zich, maar is een kracht die ons in staat stelt om te innoveren, te groeien en een positieve impact te hebben op onze sector. 

Veiligheid

Veilig werken is onze nummer 1 prioriteit, zodat iedereen op onze productielocatie iedere dag weer veilig en gezond (zowel lichamelijk als geestelijk) naar huis gaat. Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn door de TBI waarden en gedragscode en onze 10 levensreddende regels uit te dragen. Dit doen wij door iedereen toegang te geven tot opleidingsmateriaal en trainingen. Wij stimuleren iedereen om hier verantwoordelijkheid in te nemen en dit te gebruiken. Daarnaast stimuleren wij goede samenwerking, inspraak en betrokkenheid van medewerkers. Iedereen moet zich veilig voelen om aan te geven wanneer hij of zij zich onveilig voelt. Dit beperkt zich niet tot fysieke veiligheid, ook sociale, digitale of informatie veiligheid vallen hieronder. Voor het borgen van ons veilig werken beleid, toetsen wij onszelf door middel van ISO certificeringen en nemen wij deel aan de Safety Culture Ladder.

Integriteit

Bij Voorbij Prefab werken onze medewerkers vanuit hun eigen identiteit. Deze kenmerkt zich door verantwoord en integer gedrag van iedere medewerker. Dit is niet vrijblijvend en gaat ook niet vanzelf. Om dit integer gedrag te borgen en te bevorderen, volgen we de TBI Gedragscode, die rekening houden met de belangen van onze opdrachtgevers en medewerkers. Dat zijn duidelijke en uniforme regels die passen in het zakelijk verkeer en tevens herkenbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

 

TBI Gedragscode

TBI Gedragscode maart 2021 PDF
TBI Gedragscode maart 2021 - Engels PDF

Wij zijn onderdeel van TBI

Met een groep van twintig zelfstandige ondernemingen is Voorbij Prefab onderdeel van TBI. En daar zijn we trots op. Want samen zijn we de derde grootste bouwer van het land.

Dankzij de veelzijdigheid binnen het TBI concern worden er bijzondere bouwwerken, infrastructuur en technische installaties gerealiseerd. De focus ligt hierbij op het leveren van innovatieve en duurzame oplossingen.

Naast het waarborgen van continuïteit voor haar ondernemingen, streeft TBI actief het welzijn van de samenleving na door te investeren in duurzame en maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld door de drie hieronder genoemde fondsen. 

Hoe wij kinderen van werknemers helpen

Wij geloven in het recht van elk kind op kwalitatief onderwijs. Maar onderwijs brengt kosten met zich mee. Daarom biedt Stichting Studiefonds TBI jaarlijks meer dan 2500 scholieren en studenten een toelage en bijdrage in de kosten. Dit steuntje in de rug moedigt kinderen aan om een opleiding te volgen en zich verder te ontwikkelen.

Het Studiefonds geeft de kinderen zélf een tegemoetkoming in het les- of collegegeld. Daarbij maakt het niet uit welke opleiding zij volgen. Dit is trouwens geen lening maar een gift. Na afloop van de opleiding hoeven zij dus niets terug te betalen. Dit voorkomt het opbouwen van studieschulden en maakt studeren onbezorgder. Mooi toch!

TBI Praktijkfonds

Het TBI Praktijkfonds ondersteunt TBI-bedrijven bij het organiseren van praktijkopleidingen om mensen enthousiast te maken en op te leiden voor een carrière in ons vakgebied. Dit nieuwe initiatief is een combinatie van TBI's maatschappelijke verantwoordelijkheid en de viering van het 40-jarig bestaan van het concern.

 

Meer over het TBI Praktijkfonds

TBI Klimaattrein

De Klimaattrein, een nieuw initiatief van TBI, versnelt de inspanningen richting het Klimaatakkoord van Parijs door zich te richten op het verminderen, opslaan en terugwinnen van CO2 in de gebouwde omgeving.

Met de bouw en gebouwde omgeving wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de CO2-uitstoot, speelt dit initiatief een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatverandering.

Meer over de TBI Klimaattrein

TBI-Studiefonds

Wij geloven in het recht van elk kind op kwalitatief onderwijs. Maar onderwijs brengt kosten met zich mee. Daarom biedt Stichting Studiefonds TBI jaarlijks meer dan 2500 scholieren en studenten een toelage en bijdrage in de kosten. Dit steuntje in de rug moedigt kinderen aan om een opleiding te volgen en zich verder te ontwikkelen.

Naar het TBI Studiefonds