Prefab woningoplossingen

Nederland kampt met een groot woningtekort. De komende tien jaren is er zelfs vraag naar de bouw van 1 miljoen extra huizen. Prefab oplossingen bieden het antwoord om efficiënt, flexibel, betaalbaar en duurzaam de woningvoorraad te vergroten. De schaarste aan vakmensen vraagt om industrialisatie. Voorbij Prefab kan met haar partners snel, flexibel en duurzaam woningbouw-oplossingen realiseren. 

Ons doel? Groen beton verheffen tot de nieuwe standaard van de beton- en bouwsector.

Samenwerken?

Voorbij Prefab heeft zich actief verbonden aan de afspraken in het Betonakkoord. Zo neemt Dorien Staal zitting in de stuurgroep. Voorbij Prefab nodigt betrokken en deskundige partner uit om samen naar oplossingen te zoeken uit de klimaatproblematiek. Met samenwerkingspartners maakt Voorbij Prefab ten minste twee afspraken: 
•    u heeft als partner een intrinsieke motivatie om beton te verduurzamen
•    we delen onderzoeken, testen en opgedane kennis met de samenwerkingspartners.

Koploper in de betonsector

Het behalen van klimaatdoelen: dat is onze stip op de horizon. Daaraan draagt betonfabriek Voorbij Prefab bij met de ontwikkeling van duurzaam beton, met dezelfde kwaliteit en productiesnelheid als de klassieke variant. Ons enkelstortmengsel levert een CO2-reductie op van 44 procent en het dubbelstortmengsel tot 25 procent. De komende jaren innoveert Voorbij Prefab verder voor extra verlaging van de CO2-footprint. Onze innovaties zijn mede mogelijk omdat wij onderdeel zijn van de TBI-holding.