Onze werkwijze

Energie en CO2

Wij willen onze impact op het milieu verminderen door het verlagen van ons energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot. Een dergelijke reductie is goed voor zowel het milieu als voor onze eigen onderneming. Naast deze reductie vinden wij het belangrijk om alternatieve bronnen van energie, zoals wind- en zonne-energie, te gebruiken. Meer informatie over onze reductie-initiatieven kunt u vinden bij CO2.

Materialen en grondstoffen

De toenemende schaarste van grondstoffen is een belangrijk duurzaamheidsthema voor de komende jaren. Dit is het gevolg van een groeiende wereldbevolking en een stijgende welvaart, waardoor het verbruik van natuurlijke grondstoffen blijft toenemen. Voorbij Prefab wil een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem door efficiënter om te gaan met de grondstoffen. Verder willen wij de hoeveelheid afval verminderen, geproduceerd afval zoveel mogelijk recyclen of hergebruiken en afvalstromen optimaliseren door deze gescheiden aan erkende verwerkers aan te bieden.

Proefmonster met gerecycled betonpuin

Recyclen

We passen steeds vaker gerecyclede materialen toe, waarbij gebruikte materialen voor andere toepassingen worden gebruikt zonder dat dit kwaliteitsverlies tot gevolg heeft of tot een negatieve impact op het milieu leidt. Zo hebben we al in 2012 een grote stap gezet door het toepassen van puingranulaat in het project Co-Green. Het hergebruik van puingranulaat in onze betonmengsels geeft een enorme milieuwinst: er hoeft minder grind te worden gewonnen en het betonpuin dat vrijkomt bij het slopen van gebouwen komt niet in het milieu terecht.