Kwaliteit en duurzaamheid

Bij Voorbij Prefab vinden we kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en klanttevredenheid heel belangrijk. Ons kwaliteits-, arbo- en milieubeleid is erop gericht dat we als organisatie continu blijven verbeteren.

Om dit te waarborgen is ons kwaliteitsmanagementsysteem zodanig opgezet dat onze producten voldoen aan de voorwaarden die staan beschreven in de normeringen voor de KOMO en CE keurmerken. Uiteraard worden we ook gecontroleerd door certificerende instanties, waardoor we beschikken we over verschillende certificaten.

Onze focus ligt op de volgende beleidsthema’s:

VEILIGHEID OP #1

Ieders veiligheid is voor ons de hoogste prioriteit. Wij vergroten het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers en partners, we doen nieuwe kennis op en delen deze met elkaar, en we zorgen voor een veilige werkomgeving. Elk jaar organiseren we een veiligheidsdag.

100% TECHNISCHE KWALITEIT

Wij verbeteren continu de organisatie en afstemming van de voorbereiding, planning, engineering en productie. Door continu te investeren in ons productieproces, blijven we kwalitatief hoogwaardige producten leveren.

PROCESBEHEERSING

Wij streven naar een strakke en eenduidige beheersing van het ontwikkel- en engineering- en productieproces. Alle projecten worden vanuit een duidelijke en realistische productieplanning aangestuurd, afgestemd en bewaakt. Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid staan daarbij voorop.

Arbo & milieu

Duurzaam materiaalgebruik en duurzaam produceren, dat staat altijd op onze agenda. Wij gebruiken zo min mogelijk water en energie en streven naar zo min mogelijk restafval. Het arbo-managementsysteem voldoet aan de voorwaarden zoals die staan beschreven in de NEN-EN-ISO 45001 norm. 

Wij overleggen periodiek met onze buren en de lokale gemeenschap over onze bedrijfsactiviteiten en de eventuele impact op hun. Onderwerpen in dit overleg zijn ook mogelijke samenwerking en werving van medewerkers uit de omgeving.