Duurzaam produceren

Dagelijks maken we gebruik van energiebesparende toepassingen in ons gehele productieproces. In de productie- en opslagfaciliteiten wordt alleen industrie- en recyclingwater gebruikt, zoveel mogelijk materialen en grondstoffen worden gerecycled en bij de selectie van leveranciers wordt gelet op de mate van duurzaam ondernemen.

Tijdens de productie houden we aan ons aan strikte constructie- en duurzaamheidsnormen. Al onze producten dragen KOMO-keurmerken van de Kiwa: Het instituut voor kwaliteitsbeheersing in de bouw- en watersector. Daarnaast voldoen ze aan de CE-markering. De certificaten zijn hieronder te downloaden.