Circulaire fabriek

Met innovatieve ontwikkelingen stuurt Voorbij Prefab met haar TBI-holding op een circulaire fabriek. Als vanzelfsprekend scheiden we afval en verpakkingsmaterialen. Ook komt energie gedeeltelijk van zonnepanelen en windmolens. Voorbij Prefab studeert op hergebruik van materialen in haar processen.

Circulair bouwen

Ontwikkelen van waardevaste gebouwen en afval en CO2-uitstoot verminderen: dat is het doel van circulair bouwen. In 2050 willen we een volledig circulaire (bouw)economie. Al in 2030 behoort de bouw voor de helft te werken met secundaire bouwmaterialen. Voorbij Prefab speelt daarop in, samen met de TBI-holding. 

Voorbij Prefab is een van de eerste in de wereld met C02-arm beton. Met onze vinding wordt de CO2-uitstoot tijdens de productie drastisch teruggedrongen en won onze prefab-betonfabriek in 2021 de circulatieprijs.

Hergebruikt beton

Voor de casco’s gebruikt Voorbij Prefab 40 procent betonpuin (betongranulaat). Hergebruik van betongranulaat in het betonmengsel geeft grote milieuwinst. Hierdoor hoeft minder grind worden gewonnen. Daarnaast komt betonpuin van gesloopte gebouwen niet in het milieu. Het hergebruik van betongranulaat geeft geen kwaliteitsverlies van het door Voorbij Prefab gemaakte beton.

Voorbij Prefab gebruikt reststromen van Afvalverwerker Paro die naast de betonfabriek is gevestigd in het westelijk havengebied. Het gaat om primaire grondstoffen als zand en grind en granulaten van sloopprojecten uit Amsterdam en omgeving.
 

Ons milieumanagement in 8 punten: 

1.    Beton reststromen
2.    Verlaging primaire grondstoffen
3.    Alternatieve bindmiddelen
4.    Verlaging toepassing cement
5.    Restwarmte
6.    Afval-reductie
7.    Zonnepanelen
8.    Windenergie 
 

2050: Amsterdam circulair  

De gemeente Amsterdam zet in op een gezonde en duurzame stad. Zo wil de hoofdstad in 2050 een circulaire stad zijn die waardevolle materialen en grondstoffen hergebruikt en geen afval produceert. 
 

Ook voor andere steden

Concreet willen PARO en Voorbij Prefab grondstoffen zoveel mogelijk behouden en zo min mogelijk afval creëren. Slaagt de uitvoering van dit idee, dan stellen de samenwerkingspartners ook andere gemeenten dan Amsterdam in kennis. 
 

Straatmeubilair van afval

In het westelijk havengebied van Amsterdam liggen de fabrieken van afvalverwerker PARO en Voorbij Prefab naast elkaar. Het toekomstbeeld is dat binnenvaartschepen met sloopafval afmeren bij PARO. Die breekt en sorteert het afval tot granulaat. Deze grondstof wordt met een speciaal daarvoor gemaakte transportband naar Voorbij Prefab verplaatst. De betonfabriek maakt van het granulaat met minimale toevoegingen nieuwe woningcasco’s, staatmeubilair en andere betonproducten. Die gaan weer met een binnenvaartschip terug naar de stad. De gemeente Amsterdam is enthousiast over het plan van PARO en Voorbij Prefab.
 

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van innovaties en samenwerkingen van de betonfabriek, onder meer door de columns van Dorien Staal, directeur Voorbij Prefab.

Aanmelden nieuwsbrief