TBI Jaarverslag 2019

16 apr 2020

Betere resultaten in 2019 en hogere orderportefeuille geven stabiele basis

Zowel de ondernemingen in de woning- en utiliteitsbouw als de projectontwikkeling hebben een goed jaar gehad, terwijl Croonwolter&dros fors verbeterde ten opzichte van 2018. TBI Infra ontwikkelde zich iets minder dan het voorgaande jaar. De orderportefeuille van de TBI-ondernemingen is op een goed niveau gebleven en onze cashflow en liquiditeit zijn gezond.

De impact van het coronavirus creëert op het moment van schrijven een grote onzekerheid ten aanzien van de voortgang van onze projecten en de macro-economische gevolgen. Bovendien worden de aanvankelijk redelijk gunstige vooruitzichten voor het lopende jaar beïnvloed door de trage politieke besluitvorming over lopende dossiers met betrekking tot stikstof en PFAS. Een nadere toelichting over deze onderwerpen is opgenomen bij het hoofdstuk ‘Vooruitzichten’.

Lees hier het jaarverslag 2019 van TBI Holdings

TBI Jaarverslag 2019