Jaarverslag TBI 2017

23 apr 2018

Daan Sperling, voorzitter van de Raad van Bestuur van TBI: “TBI kijkt terug op een goed jaar waarin de prestaties op veel fronten verbeterd zijn. De woningmarkt was krachtig en het perspectief voor de markten van infra en utiliteit verbeterde. De bedrijfsopbrengsten groeiden in 2017 met 9 procent naar € 1.710 miljoen. Tevens zag TBI het operationele bedrijfsresultaat toenemen naar € 46 miljoen (operationele marge 2,7 procent). De orderportefeuille steeg met 11 procent tot € 2,4 miljard. We hebben mooie opdrachten verworven zoals de nieuwbouw voor de Triodos Bank, waarbij circulariteit een belangrijke rol speelt. Maar ook Little C aan de Rotterdamse Coolhaven, Windmolenpark Kriegers Flak in de Baltische Zee en de vernieuwing van de rondweg bij Antwerpen zijn voorbeelden van toonaangevende projecten, naast de vele kleine en middelgrote projecten die wij realiseren.”

De bouwsector speelt een belangrijke rol bij grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Samen met andere bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en de overheid, werkt TBI samen aan het bereikbaar houden van steden, het verduurzamen van woningen en aan de ambitie om energieneutraal te bouwen en één miljoen nieuwe woningen te realiseren voor 2030. Vanuit de missie: ‘TBI – Maak de toekomst’ wil TBI de kwaliteit van wonen, werken en mobiliteit van mensen verbeteren door slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen en te realiseren voor de gebouwde omgeving.