09 sep 2022

Bouw nieuwe hal gestart

Donderdag 8 september 2022 is de eerste paal geslagen! De officiële start van de bouw van de nieuwe productiehal en kraanbaan van Voorbij Prefab en partner Alfen. Als specialist in energieoplossingen voor de toekomst ontwerpt, ontwikkelt en produceert Alfen transformatorstations, energieopslagsystemen, laadstations voor elektrische auto's en diverse andere producten en diensten. Het bedrijf helpt haar klanten in heel Europa bij hun elektriciteitsuitdagingen in de energietransitie om daarmee hun klimaatdoelstellingen te bereiken. We zijn supertrots op deze voortzetting van onze plezierige en constructieve relatie met Alfen.

15 apr 2022

TBI Jaarverslag 2021

TBI is goed onderweg. De financiële resultaten over het afgelopen verslagjaar waren opmerkelijk goed. Ook de vooruitzichten bieden een gezond perspectief. Dit ondanks het feit dat de Covid-19 crisis nog steeds niet achter ons ligt. De herijking van onze strategie heeft in 2021 verder vorm gekregen. De doelstelling is nog meer focus op maatschappelijke trends en (markt)ontwikkelingen. De urgentie daarvoor is duidelijk.

13 apr 2022

Voorbij Prefab behaalt trede 3 Veiligheidsladder (SCL)

Voorbij Prefab heeft trede 3 van de Veiligheidsladder behaald. Vandaag kregen wij het certificaat officieel overhandigd van Aboma in de persoon van Jeroen Lammertse, algemeen directeur.

07 apr 2022

UnStudio Report interviewt Dorien Staal

Dorien Staal werd onlangs in onze fabriek geïnterviewd door UNStudio Report over duurzaamheid en het verlagen van de CO2 footprint in de keten. Mooi initiatief waar we graag aan mee werkten!

03 feb 2022

BNR interview Dorien Staal

BNR  bracht  vandaag een item uit over Robotisering in de bouw: hoe ziet de toekomst eruit? 

10 dec 2021

Voorbij start samen met consortium onderzoek naar verdere verduurzaming beton

NIEUW BETONMENGSEL VOOR PREFAB MOET SCHADELIJKE EMISSIES BOUWPLAATS FORS TERUGDRINGEN

16 apr 2021

TBI Jaarverslag 2020

TBI heeft een sterk jaar achter de rug, ondanks dynamische en lastige omstandigheden. De bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat zijn in 2020 opnieuw duidelijk gestegen. Er is sprake van een gezonde cashflow en liquiditeit en een goede solvabiliteit. Tegelijk is de orderportefeuille tot een recordhoogte toegenomen. De medewerkers van onze ondernemingen hebben onder lastige omstandigheden een prima prestatie geleverd.

16 apr 2021

Column Dorien Staal Cementonline

Op donderdag 15 april 2021 is de nieuwe column van Dorien Staal gepubliceerd op Cement Online. "Mevrouw, waar kan ik mijn jas ophangen?"

07 jan 2021

Column Dorien Staal Cementonline

Op donderdag 7 januari 2021 is de nieuwe column van Dorien Staal op Cement Online gepubliceerd. "Stuur je het recept van jullie nieuwe betonmengsel even op? Alvast bedankt!"